Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В РОДНИТЕ ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ БЯХА ДИСКУТИРАНИ НА СРЕЩА В РУСЕ

петък 05 април 2019

Експерти от Областна администрация Русе участваха в регионална работна среща, целяща осигуряването на висококвалифицирана и специфична консултантска помощ при подготовката и реализацията на инвестиционен проект, чрез който ще бъде подобрено управлението на околната среда в областта на водния транспорт.

Инициативата е част от предвидените дейности по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“,  финансиран по Приоритетна ос 4  „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Проектът, който е на стойност 1 560 000 лева, представлява консултантска услуга, чиято цел е осигуряване актуализация и разширяване на обхвата на наличните планове за приемане и обработване на отпадъци в пристанищата с национално значение. Тя представя оценка на необходимостта от  внедряване на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания в закрити води и в бреговата зона в района на пристанището, както и за приемането на тези отпадъци. Проектът включва още оценка на необходимостта от внедряване и развитие на интегрирана информационна платформа, която да обединява и да представя в подходящ вид резултатите, информационните потоци и данните от внедрените информационни системи, свързани с изпълнението на функциите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Териториалният обхват за изпълнение на проекта включва петте български пристанища с национално значение, разположени на Черно море и в българския участък на р. Дунав.

В днешната среща се включиха още заместник генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ г-н Александър Александров, директорите към ДПИИ на териториалното поделение в Русе г-н Стоян Христов и на дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ г-н Валентин Христов, изпълнителният директор на Асоциацията на Дунавските общини г-жа Мария Христова, както и представители на институции от Русе и региона.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design