Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Преброяване 2021

Тук в раздел „Преброяване 2021“ на уеб сайта на Областна администрация – Русе е представена актуална информация относно преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Посредством следните линкове може да се запознаете с необходимата за Вас информация:

1. Уеб сайт на Централна комисия по преброяването;

2. Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година;

3. Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година;

4. Организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година;

5. Доклад за организацията и провеждането на пробното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2020 година;

6. Заповед №РД-05-593/09.06.2020 година за назначаване на временна Областна преброителна комисия за област Русе.

7. Протокол №1 от заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 19.06.2020 г.,

    Правила за организацията на дейността на временната Областна преброителна комисия за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.

 

ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ПИЗИЦИИТЕ КОНТРОЛЬОР И ПРЕБРОИТЕЛ:

 

За контакт:

Председател на временната Областна преброителна комисия на област Русе:

Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе

адрес: 7000, Русе, пл. „Свобода“ 6

тел.: +359 82 812 229

e-mail: governor@ruse.bg

 

Секретар на временната Областна преброителна комисия на област Русе:

Диана Самхарадзе, директор на Териториално статистическо бюро – Север

адрес: 7000, Русе, ул. "Църковна независимост" 16

тeл.: +359 82 811412

e-mail: DSamharadze@nsi.bg

 

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design