Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Преброяване 2011: Ден трети

четвъртък 03 февруари 2011

 

27 532 лица от Област Русе са се преброили към 11:45 ч. на 3 февруари, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. За същия период са преброени 9 911 жилища и 10 309 домакинства.

Ето и отговорите на статистиците на най-често задаваните въпроси на желаещите да се включат в електронното преброяване:

С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които живеят в него. Погрешно е всяко лице от жилището да преброи себе си и всички живеещи с него, защото изкуствено се завишава броят на населението и жилищата. За едно жилище следва да се получи един системен код.

Ако едно лице освен жилището си и лицата, с които живее се преброи и получи системен код, за да преброи други лица в друго жилище следва да направи нова регистрация/ нов електронен адрес, ЕГН и № на лична карта на едно от лицата, живеещи в другото жилище.

За възрастните лица, които имат зелени паспорти - в полето за номер на лична карта се записва с кирилица серията на паспорта и веднага до нея /без  интервал и други символи/  номера на паспорта.

Във всички случаи за преброяване на едночленни домакинства: лицето, което се преброява е глава на домакинството/отговор 1 на въпрос 3/. На въпрос 3„а” се записва единица. На въпрос 4 лицето следва да маркира отговор  4:  лице, което не е член на семейството, но е член на домакинството.

Мъжете не отговарят на въпрос 16 - за броя на живородените деца.

Пенсионер, който не упражнява трудова дейност към момента в отговор на въпрос 22 следва да посочи отговор 5. На въпрос 22 „а”  трябва да маркира отговор 2 – не. На въпрос 22 „в”  посочва отговор 2 : пенсионер, след което се насочва директно към маркиране отговора на въпрос  30.

Лице, чиито постоянен адрес е различен от настоящия, но е в рамките на едно и също населено място следва да маркира еднакви отговори на въпроси 7 „а” и 7 „б”.

В отговор на въпрос 24 за име на фирмата - същата се изписва на кирилица без символи /тирета, кавички и др./

Жени, ползващи отпуск за бременност и майчинство, които преди излизането си в отпуск са работили и се водят в щата на предприятието, следва да посочат, че работят срещу заплащане в пари или натура – отговори 1-4 на въпрос 22.

Генералното решение за студентите, учещи в чужбина - преброяват се в страната, в която учат.

В отговор на въпроса за наличието на временно присъстващи лица в жилището е задължително попълването на 0 ако няма временно присъстващи.  Ако няма нужната маркировка в последната секция на картата се търсят горепосочените лица.

За децата до 7 години, които вече посещават учебно заведение в отговор на въпрос 21 за степента на завършено образование се посочва отговор 13 - незавършено начално образование.

Посочването на отговори на въпроси 10-13 и 32-34 е доброволно решение на преброявания.

Лицата, които изчакват да получат новите си документи за самоличност и които не могат със своето ЕГН и лична карта да се регистрират, за да ползват възможността за електронно преброяване, могат да ползват регистрация на друго лице, живеещо в същото жилище, което разполага с валидни документи за самоличност.

Необитавано жилище не може да се преброи електронно.

След получаване на системния код е невъзможна корекция на електронно записаните данни.

Ако лицата от дадено домакинство притежават повече от един имот, тези имоти , в които не живеят въпросните лица или са дадени под наем, за ползване или са необитавани, се преброяват по местонамиране от преброител.

Корекция и редакция на въведени данни се правят преди потвърждаване на данните за секцията.

 

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design