Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПОВЕЧЕ ОТ 30 СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

вторник 03 декември 2019

Дейността на областния управител и част от ежедневните задачи, които се възлагат на експертите от Областна администрация Русе бяха сред темите, обсъдени по време на Деня на отворените врати.

Специално внимание беше обърнато на правомощията на областния управител, структурата и функцията на администрацията. Присъстващите имаха възможността да се запознаят и с механизма на взаимодействие, координация и осигуряване на съответствие на политиките на национално, регионално и местно ниво.

По време на срещата на студентите бяха представени възможностите за провеждане на стаж и съответно стартиране на административна кариера.

Също така се проведе дискусия относно значението на гражданското общество и неговото участие в регионалното управление.

На събитието присъстваха повече от 30 студенти и преподаватели от Русенския университет, като те бяха от факултетите по право, бизнес и мениджмънт, както и транспорт.

Веднага след презентациите и дискусиите студентите се докоснаха до реалната работна среда на служителите в Областната управа.

Припомняме, че утре от 10.30 ч. отново в Зала 1 на Областна администрация Русе, ще бъде представен анализ, в който ще бъдат посочени конкретни мерки за по-широко включване на гражданското общество в дейността на Областна администрация Русе.

Двете инициативи, описани по-горе, са част от предвидените дейности по проект №BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“, който е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прессъобщението може да бъде прочетено на бланка на проекта тук.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design