Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПОРТФОЛИО ОТ БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ И ПОДПИСВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЯХА ОБСЪДЕНИ ДНЕС В ГЮРГЕВО

сряда 15 май 2019

Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в заключителната пресконференция по проект относно настоящото състояние и възможностите за бъдещо развитие на възобновяемите енергийни източници, както и подобряването на сътрудничеството между институциите от трансграничния регион Русе – Гюргево.

По време на пресконференцията, както и на провелата се по-рано среща бяха обсъдени постигнатите резултати от реализирането на проекта, като фокусът беше поставен върху възможностите за надграждане на направеното до този момент.

В тази връзка специално внимание беше обърнато и на разработеното портфолио от подходящи предложения за изготвяне и изпълнение на съвместни проекти през следващия програмен период до 2027 г. Включените проекти са над 25 и са базирани на подадени предложения от общините на територията на областта, като всички те са с приоритетно значение за икономическото и социално развитие на региона.

Обсъдено беше и подписването на декларация между водещия бенефициент по проекта Окръжния съвет в Гюргево и партньорите, а именно Областна администрация Русе и Община Ценово. Целта на документа, който се очаква да бъде одобрен от външните министерства на България и Румъния, е да способства за развитието на отношенията между споменатите институции и по този начин да бъде гарант за последващи действия в сферата на съвместните инициативи, в името на благополучието на населението от област Русе и окръг Гюргево.

Сред множеството дейности, изпълнени в рамките на настоящия проект, са проучването и анализирането на актуалната ситуация по отношение прилагането на възобновяемите енергийни източници, както и разработването на стратегия за тяхното приложение на ниво регион Русе – Гюргево. Изготвен е и наръчник за използване на принципите на „зелена икономика“, като за целта се проведоха две кръгли маси, два семинара и едно шестдневно обучение.

Не по-малко значение беше отдадено и на управлението на публичните инвестиции.

Приветствия бяха изказани от представители на Областната управа, заместник-кметът на Община Ценово Цветомир Петров, изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, както и от заместник-председателят на Окръжния съвет Василе Андронаке.

Както от румънска, така и от българска страна благодарности бяха отправени към заместник областния управител Свилен Иванов, благодарение на когото проектът беше изпълнен и съответно заложените индикатори бяха постигнати.

Днешното събитие е част от предвидените дейности по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръг Гюргево и Областна администрация Русе“, който е финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България.

Целта на проекта, чиято обща стойност възлиза на  440 393,19 евро, е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Съобщението може да бъде прочетено на бланка на проекта тук.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design