Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Подкрепата на деца с увреждания и техните семейства дискутират на кръгла маса

четвъртък 16 юни 2011

 

Кръгла маса на тема „Възможностите на социалната политика за подкрепа на децата с увреждания и техните семейства“ ще се проведе на 20 юни /понеделник/ в Русе. Форумът ще започне в 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе. В него ще се включат членовете на Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания. Сред участниците ще бъдат и представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Дирекции „Социално подпомагане“ в Област Русе, русенския отдел на дирекция „Контрол по правата на детето“ към Държавна агенция за закрила на детето, РИО на МОМН, общини от областта, НПО, родители на деца с увреждания и др. Пет точки съдържа дневният ред на форума:

 

1.      Социални услуги за лица и деца с увреждания, финансирани по оперативни и национални програми

Вяра Георгиева – началник на отдел ХУСУ към ДСП, Русе

2.      Социални услуги за деца с увреждания, заложени в общинските планове за изпълнение на общинските стратегии за развитие на социалните услуги за 2011 г. и 2012 г.

Директори на дирекции „Социално подпомагане“ в Област Русе

 

3.      Възможности за финансова подкрепа на децата с увреждания и техните семейства.

Цветелин Симеонов – началник отдел СЗ към ДСП, Русе

4.      Нормативни промени при предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания.

Татяна Дончева – Директор на РДСП, Русе

 

5. Дискусия

 Участниците в кръглата маса

 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design