Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПОЧТИ 220 000 ЛЕВА СА ОСИГУРЕНИ ЗА ОБЛАСТ РУСЕ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

вторник 09 април 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев председателства днешното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

По време на заседанието беше обсъдена и приета методиката за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели за включване в Регионалната програма за заетост през 2019-та година.

Целевите групи, към които е насочена програмата са безработни младежи до 29 годишна възраст с подгрупа до 25 г., които нито се обучават, нито са заети, безработни лица над 50 г., както и безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование, включително и от ромски произход. Програмата е ориентирана и към безработни лица с трайни увреждания, продължително безработни, а също и лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Програмата осигурява наемане на пълно или непълно работно време на желаещите за период от 3 до 6 месеца до края на настоящата 2019-та година, като работодателите е необходимо да финансират материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места.

Методиката за разпределение на средствата по общини е базирана на три ключови компонента, а именно средногодишно равнище на безработица в общината, в която се предлага разкриването на работни места за предходната година – с тежест 0,6; средногодишен брой регистрирани в Бюрата по труда безработни лица през 2018 г., както и потребности на работодателите от работна сила, заявени в Бюрата по труда, т.е. брой обявени в Бюрата по труда свободни работни места отново за предходната година. Делът на последните два компонента е съответно по 0,2.

В Националният план за действие по заетостта за област Русе са разпределени 219 910 лв., което е с 44 132 лв. повече от измината година.

С този бюджет се очаква да бъдат разкрити 54 работни места на 8-часов или 74 на 6-часов работен ден в региона.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design