Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПО-УМНА И ПО-ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – ЗА ТОВА ЩЕ СЕ БОРИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ В ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА

сряда 11 март 2020

Малко над 1.5 млрд. евро се предвиждат за родния бизнес през следващия програмен период по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Необходимо да се отбележи, че тази сума не е крайна и в момента е все още в процес на договаряне. Средствата ще могат да се разходват по две специфични цели, които са свързани със засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и съответно за насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парниковите газове. Това стана ясно от проведеното днес заседание на постоянната областна комисия по индустрия и нови технологии, което беше водено от заместник областния управител Свилен Иванов.

Към момента отворените процедури са две. Едната от тях е изцяло насочена към внедряването на иновации в съществуващите предприятия, посредством комерсиализацията на нови продукти и услуги. Всяко предприятие, което има минимум три приключени финансови години, считано от 2018-та назад може да кандидатства. Минималният размер на помощта е 100 000 лв.,  а максималният достига до 1 000 000 лв. за големите предприятия, 750 000 лв. за средните и 500 000 лв. за микро и малки фирми. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. на 30-ти април.

Другата отворена процедура цели развитието на регионални иновационни центрове. Допустимите кандидати тук са сдружения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти. Сред дейностите, които могат да бъдат финансирани са изграждане на нова или разширяване и модернизация на съществуваща научноизследователска и развойна инфраструктура съгласно регионалната специализация по Иновационната стратегия за интелигентна специализация, извършване на различни проучвания и анализи, както и придобиване на дълготрайни и недълготрайни материални активи. Акцент ще се постави и върху трансфера, и широкото популяризиране на знания и резултати от научни изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация, а също и създаването на мобилни апликации, които ще спомагат безплатно участие в уебинари и виртуални конференции. Всеки, желаещ, може да кандидатства до 16.30 ч. на 5-ти май, като финансовата помощ варира между 1 500 000 лв и 7 500 000 лв.

Към момента на територията на областта се изпълняват 25 проекта по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а до края на април се очаква да се отвори и процедурата за дигитализация на малките и средни предприятия. Дейностите, за които ще може да се получи финансиране са свързани с разработване и въвеждане на информационни и комуникационни системи и приложения за управление на бизнеса.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design