Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДСТОЯЩИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕДМЕТ НА СРЕЩА В РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

петък 29 ноември 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев взе участие в инициирана от Регионалното управление на образованието в Русе работна среща, свързана с организиране на дейностите по предстоящото планиране на приема в осми клас в неспециализираните училища на територията на област Русе.

В срещата, модерирана от г-жа Росица Георгиева, началник на Регионалното управление взеха участие още г-н Енчо Енчев, заместник-кмет по хуманитарни дейности на община Русе, експерти от Регионалното управление на образованието, Областна администрация – Русе, Община Русе, както и представители на работодателските организации и директори на училищата, извършващи  обучение за придобиване на професионална квалификация.

Г-жа Росица Георгиева в резюме запозна присъстващите с реализирания за настоящата учебна година план-прием и обърна внимание, че предстоящия такъв трябва да бъде оптимизиран и да отговори на реалното търсене на пазара на труда.

Своите виждания и проблеми споделиха както представителите на работодателите, така и директорите на училища.

Отчетени бяха усилията, които полагат всички, но и трудностите, с които се сблъскват. Обсъдиха се възможности за по-доброто презентиране на съответните професионални направления, ролята на родителите при професионалната ориентация на децата, подкрепата от страна на бизнеса и търсенето на подходящи форми, с които изборът за професионално образование да се превърне в привлекателна възможност за младите хора.

Изказано беше мнение, че големите компании могат аргументирано и без голям риск да планират и посочат необходимия брой кадри тяхната квалификация. За малките и средни фирми това е по-трудно предвид наличието на конкуренция и непредвидимостта на поведението на кадрите, които те биха заявили, обучили или подкрепили със стипендии.

В заключение, г-н Колев акцентира върху необходимостта усилията и мерките, които държавата и всички заинтересованите страни следва да предприемат въпреки трудностите и негативните демографски проблеми е за един е по-успешен и полезен план-прием, който ще даде ефект в следващите 4 – 5 години. Той засвидетелства за пореден път подкрепата на Областната администрация в този труден процес.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design