Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Пет отдела в новата Областна дирекция по безопасност на храните

сряда 23 март 2011

 

Пет отдела ще работят в новата Областна дирекция по безопасност на храните, заместила досегашната Регионална ветеринарно-медицинска служба. Това стана ясно по време на днешната предсконференция, на която беше представена новата структура. В срещата с медиите участваха областният управител Пламен Стоилов, неговият заместник Иван Григоров, директорът на ОДБХ – Русе д-р Андриан Райков и началниците на част от отделите в нея.

ОДБХ е териториалната структура на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тя e компетентният държавен орган по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига.

Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор - д-р Йордан Войнов. При осъществяване на дейността си, той се подпомага от администрация, която е структурирана в Централно управление (ЦУ) и 33 поделения, от които 28 Областни дирекции по безопастност на храните (ОДБХ), център за оценка на риска (ЦОР)и 4 специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.

 Петте отдела в ОДБХ – Русе и техните ръководители са:

- отдел „Контрол на храните”- началник д-р Георги Дяков

- отдел „Здравеопазване и хуманно отношение към животните”- началник д-р Атанас Атанасов

- отдел „Растителна защита”- началник Мирослав Ефтенов

- отдел „Контрол на продукти за растителна защита и торове”- началник Йордан Маринов

- отдел „Финансово-стопанска дейност”- началник Татяна Георгиева.

ОДБХ осъществява официалния контрол върху:

 • 1. фитосанитарната дейност;
 • 2. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати;
 • 3. ветеринарномедицинската дейност, идентификацията, здравеопазването и хуманното отношение към животните;
 • 4.ефективен контрол във връзка здравеопазването на животните.
 • 5. ветеринарномедицинските продукти (ВМП);
 • 6. дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;
 • 7.суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • 8.единен и ефективен контрол по цялата хранителна верига и защита здравето на потребителите.
 • 9. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, и продуктите, получени от тях;
 • 10. фуражите;
 • 11. генетично модифицираните организми (ГМО), продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;
 • 12. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
 • 13. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз.
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design