Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД БИЗНЕС РАСТЕЖА В ОБЛАСТТА БЯХА ОБСЪДЕНИ ВЧЕРА НА РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ

вторник 16 април 2019

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев участва във форум, посветен на възможностите и предизвикателствата пред развитието на регионалния бизнес.

Той приветства организаторите и участниците във форума и изрази увереност, че настоящата среща е едно добро начало за осъществяване на проектните предложения за изграждане на Регионалните иновационни центрове. Заявено беше, че областта има капацитет за успешно развитие на такива центрове както от страна на човешкия потенциал, така и от към всички други необходими ресурси. Заместник областният управител изрази ангажираността на Областната администрация да упражни всичките си правомощия в подкрепа изграждането и развитието на тези структури.

Акцент по време на форума, който беше организиран от Русенската търговско-индустриална камара, беше поставен върху разширяването на сътрудничеството между и бизнеса и науката и съответно бъдещето изграждане на Регионалните иновационни центрове. В тази връзка беше детайлно разгледан целия етап, който трябва да се премине, за да се изгради подобна структура. Целта на такъв тип центрове е да бъдат създадени сдружения от минимум три предприятия и поне една научна организация, които да работят за напредъка на региона в определени сфери, заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Определените сфери за Северен централен регион са мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, както и информатика и ИКТ. Проектни предложения ще могат да се подават и по четвъртата тематична област – нови технологии в креативните и рекреативни индустрии.

Подобен род инициатива изисква и значително участие на бизнеса при създаването на Сдружението, което ще кандидатства за средствата. Именно търговско-индустриалните камари биха могли да мобилизират подкрепа от подходящи предприятия, тъй като един от индикаторите за изпълнение на дейността е брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции. Освен това очакваното безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкуретоспособност“ ще варира между 51,27% и 56,55%, а останалата част представлява съфинансиране и трябва да се осигури от самия Регионален иновационен център. Допустимият бюджет за изграждането на такъв център е от 1,5 млн. лева до максимум 7 млн. лева, което означава набиране на съществен финансов ресурс, като тук отново на преден план излиза ролята на търговско-индустриалните камари, които биха могли да привлекат точните фирми от бизнеса да инвестират в конкретен проект.

Внимание беше обърнато и върху постиженията на Българската търговско-промишлена палата, както и на тези на Русенската търговско-индустриална камара, които са допринесли за подобряването на бизнес средата в страната и региона. Сред тях бяха посочени някои изготвени становища, позиции и предложения в защита интересите на предприемачите, представени пред съответните компетентни органи, които са били приети и по този начин се е постигнал положителен резултат.

По време на форума бяха представени и ново разработените услуги за бизнеса, подпомагащи и облекчаващи дейността му, като опростена версия на публичната част на Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата с възможност за бързо и лесно извършване на справка и съответно видео урок за ползване, създаването на специален модул за дистанционно попълване и подаване в БТПП по електронен път на формуляри за издаване на сертификати за произход на стоки с приложени към тях доказателства, платформа за съхраняване и споделяне на информация за произвежданите артикули/стоки, както и множество други услуги.

Повече информация за предоставяните услуги от страна на Българската търговско-промишлена палата може да бъде намерена на следния уеб адрес https://www.bcci.bg/.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design