Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

вторник 11 февруари 2020

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев поздрави ръководството и екипа на „Районен център 112“ по случай днешния им празник – Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Той отправи пожелания към всички за здраве, късмет и щастие.

„Вярвам, че сътрудничеството между институциите, които представляваме ще продължи да се развива в полза на гражданите!“ допълни още заместник областният управител.

Припомняме, че 11 февруари е обявен за Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 със Съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в страните-членки от Общността.

Позиционираният в Русе Районен център обслужва пет области, а именно Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово.

На национално ниво през изминалата година са приети 3 821 535 повиквания, от които 2 011 050 с конкретни искания на граждани за оказване на помощ, т.е. това са т.нар. реални сигнали. Същевременно към службите за спешно реагиране са изпратени 1 423 119 инцидента, което е с 3,14 % увеличение спрямо 2018-та година.

Средно на ден за 2019 г. са приемани по 10 467 повиквания при 10 038 за 2018-та година. Запазва се тенденцията за увеличение на относителния дял на регламентираните повиквания от общия брой приети повиквания – 52% за 2018 г. и 53% за 2019 г. Това се дължи на повишената култура на ползване на услугата 112 и на намаления брой нерегламентирани повиквания, вследствие на предприетите мерки от Дирекция „Национална система 112“ и от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за търсене на отговорност и издаване на наказателни постановления на граждани, злоумишлено използващи телефон 112.

Увеличен е броят на сигналите за пожари с 60,36%, за терористични актове – с 22,61%, за престъпления против личността – с 18,97 %, за инциденти и събития с животни – с 7,10%, за консултации – с 6,37%, за битови и промишлени инциденти – с 3,12%, за медицински инциденти – с 3,11%, за инциденти с опасни вещества – с 2,95 %, както и за изгубени/бедстващи хора - с 1,58 %. Значително е намалял броят на сигналите за бедствия - с 31,28%, за транспортни произшествия – с 24,74%, за аварии – с 10,94%, за престъпления против собствеността – с 8,79%, а също и за сигнали към община – с 3,23%.

В хода на изграждане на нова, съществуващата система 112 ще продължи да се поддържа на системно и приложно ниво и ще работи без прекъсване на услугата за гражданите до приключване на всички тестове и пускането в експлоатация на новата.

Новата система ще запази всички съществуващи и ще позволи въвеждането на нови функционалности и услуги  - видео, текст в реално време, следващо поколение eCall, въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване и връзката им с ЕЕНСП 112), достъп до 112 от онлайн платформи и други, чрез които Националната система 112 ще повиши качеството на предоставената  услуга.

Бъдещата платформа ще бъде отворена и разширяема за сътрудничество и обмен на информация, което ще позволи включването на организации за предоставяне на неспешни услуги, нови технологии и системи за обществено предупреждение.

По този начин единната комуникационна и мрежова инфраструктура ще осигури много по-добра комуникация и по-бърз достъп до информация в реално време, което ще оптимизира разходите и ресурсите и на службите за спешно реагиране.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design