Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОЩЕ ЕДИН ДЕН ОСТАВА ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

четвъртък 06 юни 2019

Областна администрация Русе припомня, че е в ход процедура за подбор на кандидати за включване в Съвета на децата, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Оценката на постъпилите кандидатури на регионално ниво ще се извършва от 7-членна комисия, сформирана със заповед на областния управител.

Съветът е консултативен орган и работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на децата и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите за изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора до 18-годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Разработената от Съвета процедура за избор на членове дава възможност за кандидатстване в четири направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4. Индивидуални кандидатури.

Кандидатите в първите три направления трябва да предоставят протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата, която представляват. Всяко дете има право да участва само в едно направление.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност;
  • Креативност;
  • Толерантност;
  • Ангажираност към обща кауза;
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
  • Ориентираност към резултати;
  • Организаторски умения;
  • Доказани умения да работят, мотивират и обединяват децата от областта;
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
  • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвима група, които имат нужда от подкрепа).

За участие в процедурата за избор на членове, кандидатите е необходимо да попълнят и изпратят в Областна администрация Русе попълнена лично информационна карта и мотивационно писмо, като съответните бланки могат да бъдат намерени тук.

Попълнените формуляри могат да се изпращат на адрес: гр. Русе, пл. Свобода №6, адресирани до областния управител на област Русе или на e-mail: p.brankova@ruse.bg в срок до 07.06.2019 г.

Допълнителна информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design