Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ В РЕГИОНА БЕШЕ ВЪВ ФОКУСА НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

понеделник 25 февруари 2019

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов заедно с народният представител д-р Андриан Райков, който е и член на парламентарната комисия по земеделието и храните, проведоха работна среща относно опазването на пчелите и пчелните семейства при борбата с болести, неприятели и плевели. В срещата участваха представители на пчеларите, земеделските производители, местната и държавната администрация.

Всяка от заинтересованите страни имаше възможността да изкаже мнение по въпросите, които счита за приоритетни. Като основно притеснение пчеларите изтъкнаха опасенията си от това дали третиранията от страна на земеделските производители се осъществят съгласно законовите и нормативни изисквания. В отговор г-жа Галина Георгиева от Областната дирекция по безопасност на храните поясни, че се осъществява перманентен контрол, като за изминалата година са проверени над 300 земеделски стопани и при нито един от тях не е констатирано нарушение. Контролът се осъществява както чрез извършването на документални проверки, така и чрез оценка на риска, като на случаен принцип се избират и проверяват земеделски производители. Също така тя посочи, че през тази година отново ще се провежда активна информационна кампания в общините на територията на областта, посредством видеоматериали и разяснителни дискусии. На нея ще бъдат представени необходимите мерки, които трябва да бъдат предприемани от всяка от страните.

Не на последно място представителят на Областната дирекция по безопасност на храните поясни, че в последните години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на авиационните третирания, както и, че през изминалата година няма подадени сигнали и жалби за загуби при пчелари от региона.

В края на срещата заместник областният управител г-н Свилен Иванов пое ангажимент да се изпратят писма до кметовете от областта във връзка с провеждането на по-стриктен контрол на пръсканията.

Традиционно всеки желаещ ще може да подаде своите въпроси и становища на официалния e-mail на Областна администрация Русе governor@ruse.bg. Същата позиция декларира и народният представител д-р Андриан Райков, който е готов да проведе срещи с всеки, желаещ да сподели мнение и препоръки, целящи развитието на пчеларството в региона и страната.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design