Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО БЯХА ОБСЪДЕНИ НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНАТА УПРАВА

сряда 26 февруари 2020

Заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов проведе работна среща с представители на институции от региона и пчелари относно опазването на пчелите и пчелните семейства.

От представената информация стана ясно, че предстои обществено обсъждане на промените в Наредба № 13, която касае мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Към момента условията за провеждане на подобен тип третирания и начините за осведомяване остават същите, но от миналата година от страна на Българската агенция по безопасност на храните са въвели някои допълнителни изисквания. Сред тях е и задължителното поставяне на знака SPe8 върху опасните за пчелите инсектициди. Желателно е подобен вид препарати да се избягват или ако се наложи тяхната употреба, то тя да бъде след залез слънце. Остава и изискването всеки стопанин да уведоми пчеларите, намиращи се в радиус от 3 километра от мястото на третиране минимум 3 дни преди извършването на такова по наземен път и 5 дни при използването на летателна техника. Самото третиране не бива да се провежда при температура по-висока от 25 градуса, както и при скорост на вятъра над 5 км/ч.

По време на срещата специално внимание беше обърнато на стартиралия от 24-ти февруари прием на документи по новата Национална програма по пчеларство, която ще обхваща периода до 2022 година. За тази година финансовият ресурс възлиза на почти 6,4 млн. лева, а общият бюджет на програмата е 19,2 млн. лева, от които едната половина е осигурена от Европейския съюз, а другата от националния бюджет. Задължително условие за кандидатстване е физическото или юридическо лице да бъде регистрирано като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3. За първи път всеки стопанин, притежаващ повече от 150 броя пчелни семейства също ще може да кандидатства за оборудване и инвентар по програмата. Важно е да се отбележи, че няма да се допуска кандидатстване за същия вид оборудване, ако преди време стопанинът е подал документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Заявления ще се приемат до 9-ти март.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design