Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОДБХ -Русе изисква мерки за предпазване на пчелите от отравяне

събота 28 май 2011

 

Във    връзка   с    провеждането    на    вегетационни    третирания    за   борба   сикономически важните вредители по земеделските култури ОДБХ-Русе изисквада се вземат необходимите мерки за опазване на пчелите от отравяне!

 

Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделски и горски култури се прилагат както следва:

 

о При третиране с наземна техника:когато скоростта на вятъра е не повече от 2 м/сек, могат да се третират площи намиращи се на не по-малко от 50 м от населените места и пчелините. Приети са защитни зони, в зависимост от посоката на вятъра. Heceдопускатретиране при скорост на вятъра над 5 м/сек; не се допуска третиране с инсектициди в интервала от 11.00 ч. до 18.30 ч. до края на месец май и от 10.00 ч. до 19.30 ч. За периода на месеците от май до октомври;

о При третиране с авиационна техника: когато скоростта на вятъра е не повече от 2 м/сек, могат да се третират площи намиращи се на не по-малко от 300 м от населените места и пчелините. Съществуват приети защитни зони, в зависимостот посоката на вятъра.  Heceразрешава прелитане над населените места и пчелините;

о Забранена е употребатана продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция върху земеделските и горски култури, трайни и крайпътни насаждения и медоносна растителност, намираща се във фаза на цъфтеж и през периода на отделяне на мана. Heceразрешава третиране на площи с цъфтяща растителност и граничещи с такава, пасищни площи и вододайни зони;

о 5 днипреди началото на третиране с авиационна техника или третиране с инсектициди и вегетационни хербициди с наземна техника възложителят е длъжен писмено да уведоми съответната община (респективно кмета) и ОДБХ-Русе.        

о Третирането се провеждасамо след като възложителят е получил писмено съобщение от кмета на кметството, че собствениците на пчелини са предупредени за предстоящото третиране.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design