Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Образование, младежки дейности и спорт

Постаянна секторна комисия в областта на образованието и пазара на труда

 

Регионална среща за отчитане на резултатите от Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване на преждевременно напусналите образователната система за 2014 - 2015 г., проведена на 8 и 9 октомври 2015 в град Русе:

Извадка от презентационните материали от срещата:

 

 

Съгласно Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г. наименованието на комисията се променя на

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРТА

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design