Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител Стефко Бурджиев взе участие в кръгла маса на тема “Дискриминация на работното място на родители и учащи се младежи”

вторник 26 март 2013

Днес в Конферентния център на хотел „Рига”, областният управител Стефко Бурджиев взе участие в кръгла маса на тема „Дискриминация на работното място на родители и учащи се младежи”. Събитието бе организирано от Синдикален Регионален Съюз на  труда „Подкрепа” гр. Русе  и Основно информационно бюро за Достоен труд - грРусе, част от Националната мрежа на КТ „Подкрепа” по проект "Подкрепа за Достоен труд", BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на форума беше информационното събитие да допринесе за разрастването на публичната дискусия,  с цел отстояване и защита на трудовите права на младите хора и  представяне възможности за насърчаване на трудовата заетост на младежите от страна на национални институции, местна власт и работодатели, младежки организации, както и да се даде пространство на младите да идентифицират проблемите, да се обединят усилията на всички страни и  да потърсят решения за преодоляването им. В тази връзка участие в дискусията взеха още представители на държавни институции, осъществяващи контрол, работодатели и работодателски организации, неправителствени организации, работници, служители и представители от КНСБ.
В своето изказване г-н Бурджиев подчерта, че Областна администрация – Русе е ориентирана към изпълнение на задачи, свързани с намаляване на младежката безработица. Той допълни, че в тази връзка се разписват и изпълняват проекти с такава насоченост и , че по различни програми за младежка заетост в администрацията са осигурени работни места на 19 млади хора.

В рамките на дискусията бяха представени и разисквани множество различни казуси по темата.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design