Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител Стефко Бурджиев участва във финалната пресконференция по проект DAMSAFE

сряда 27 февруари 2013

 

             Вчера в хотел „Ростов” в Плевен областният управител на Русе Стефко Бурджиев се включи във финалната пресконференция по международния проект DAMSAFE. Проектът изследва влиянието на малки язовирни стени върху оценката на опасността и риска от наводнения в районите разположени под стените. Целта наDAMSAFE е да подобри подходите за превенция от наводнения и защита на населението, околната среда и инфраструктурата, разположени в опасните населени области.

              Участници в пресконференцията бяха представители на всички страни по проекта в това число Австрия, Германия и България: ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, инженерно - консултантската компания от Баден-Вюртемберг Wald + Corbe, департамента по управление на водите от Федералното правителство на Щирия, Австрия, Института по хидротехническо строителство и управление на водните ресурси към ТУ Виена, Напоителни системи към МЗХ, Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, УАСГ и Геолого-географския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

              В качеството си на инициатор на проекта от самото му начало и човек помогнал изключително много за реализацията на идеята, Стефко Бурджиев поздрави екипите по проекта като постави акцент върху необходимостта от превенция на наводненията както в областта на постоянната, така и в сферата на оперативната намеса. В качеството си и на бивш директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” Бурджиев похвали най-важния резултат от проекта, а именно  разработването на Наръчник за предварителна оценка и управление на риска във водосборни райони.

              Областният управител припомни лошия опит на България с наводненията в Цар Калоян и село Бисер, които по думите му са ни научили на важни уроци и добави, че изводите и резултатите от проекта предлагат  оценка на риска, която може да помогне на страната ни да планира внимателно използването на ресурсите, с които разполага. „Ето защо трябва да работим заедно, за да черпим опит от добрите практики по света и да не допускаме подобни явления да се случват в България”, каза още областният управител и изтъкна добрите практики по отношение превенцията на наводнения и ползването на ретензионни обеми в Баден-Вюртемберг.      

               Проектът DAMSAFE е изпълнен в рамките на периода от март 2011 до февруари 2013 година в избраните пилотни водосбори на река Тученица и река Чернелка, разположени на територията на община Плевен. Плевенският регион е избран за България като пилотен, тъй като за него е характерно изобилието на малки водоеми - язовири.  

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design