Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител Стефко Бурджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

вторник 20 март 2012

Областният управител Стефко Бурджиев ще вземе участие в поредното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северния централен район. То ще се проведе на 10.04.2012 г. (вторник) от 13:00 часа в Разград и ще протече при следния дневен ред:

  1. Откриване;
  2. Актуализиране на състава на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с представителите на общини от областите Габрово и Силистра;
  3. Определяне на представители на РСР на СЦР в Комитетите за наблюдение на ОП „Регионално развитие” и ОП „Околна среда”;
  4. Представяне и обсъждане на Проекта на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.;
  5. Представяне и обсъждане на основните проблеми на развитието на областите в Северен централен район и идентифицираните ключови проекти в съответните области за следващия програмен период 2014 – 2020 г. във връзка с разработването на Регионалния план за развитие 2012 – 2020 г.;
  6. Представяне на информация относно Стратегията на ЕС за Дунавски регион;
  7. Представяне на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево;
  8. Предложение за решение на РСР на СЦР за осигуряване на публичност на приетите решения, съгласно чл. 55 ал. 1 от ППЗРР;
  9. Други;
  10. Закриване. 
Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design