Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител Стефко Бурджиев се включи в обществено обсъждане за оценка на риска от наводнения

сряда 21 март 2012

 

Областният управител Стефко Бурджиев участва днес в обществено обсъждане на Проект на предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район. Обсъждането се проведе в Пленарна зала на Община Русе. Негов организатор е Басейнова дирекция  за управление на водитеДунавски район /БДУВДР/ с център Плевен. В дискусията участваха представители на заинтересова институции от областите Русе, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна.

          „Темата за оценка на риска от наводнения е изключително актуална и аз адмирирам инициативата на Министерството на околната среда и водите, за това че толкова сериозно се ангажира чрез форуми в различните административни области да представи направеното до момента и това, което предстои да се прави по този въпрос”, каза при отриването на общественото обсъждане областният управител Стефко Бурджиев. Той подчерта, че присъства в залата преди всичко заради професионалния си интерес към темата. Губернаторът изрази надежда, че обсъждането ще е ползотворно, за да се направи добра оценка на рисковете за целите на управлението на водите.

          Директорът на Басейнова дирекция – гр.Плевен Румен Пенков благодари на г-н Бурджиев за досегашната им съвместна работа.Той подчерта, че основната цел на Проекта на предварителната оценка на риска от наводнения в Дунавски район е да се направи оценка на потенциалния бъдещ риск от наводнения по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културно историческото наследство. Тя ще послужи като основа за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения.

          В рамките на общественото обсъждане беше представена и оценка на риска от наводнения за р.Дунав. По време на дискусията бяха коментирани причините за възникване на наводнения в миналото; вероятността за бъдещо повторение; възможностите за смекчаване на последиците; факторите, влияещи върху настъпването, обхвата и последиците на потенциални бъдещи наводнения и възможностите за ограничаване на риска от тях.

          Проектът на предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавския район е една първа стъпка от целия процес по управление на риска от наводнения, съгласно Европейската директива за наводненията (Директива 2007/60/ЕС). Проектът е публикуван на новата интернет страница на БДУВДР: Проект по ПОРН в Дунавски район

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design