Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител Стефко Бурджиев провери хода на ремонта на Дома на културата

вторник 13 март 2012

 

С хода на ремонта на Дома на културата се запозна по време на внезапна проверка днес областният управител Стефко Бурджиев. Губернаторът констатира, че темпът на ремонтните работи е добър, предвид възникналата впоследствие необходимост от ремонт на покрива на сградата. За него вече са осигурени 158 хил.лв. След приключването му ще продължи работата по реконструкцията, рехабилитацията и ремонта на вътрешността и фасадата на дома.Ще бъдат подменени ВиК и електроинсталациите, вентилационната система, столовете и настилките. Предвижда се ремонт на покрива, на гримьорните и административните помещения, както и повишаване на пожарната безопасност на сградата.

853 836 лв. е стойността на проекта за ремонт на сградата. 725 760 лв. са осигурени от Европейски фонд за регионално развитие. Останалата част от стойността се финансира от държавния бюджет. Очаква се ремонтът да приключи в края на месец април тази година.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design