Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният управител Стефко Бурджиев обучава кметовете на столичните райони

четвъртък 22 март 2012

 

Семинарно занятие на тема „Важни аспекти на практиката по определяне и управление на риска от възникване на природни и предизвикани от човека бедствия” проведе днес областният управител Стефко Бурджиев. С помощта на видеоконферентна връзка, той сподели практическия си опит в тази посока пред 12 от 24-те кмета на столични райони. Семинарното занятие е част от задължителното обучение, което те преминават в рамките на седмица във Военната академия „Г.С.Раковски”. На него присъстваха и началникът на академията комодор Димитър Ангелов и полк.доц. д-р  Мирослав Димитровдекан на факултет „Командно-щабен”.

          „Мое убеждение е, че органът на изпълнителната власт трябва да интегрира усилията на всички институции и териториални звена в екстремна обстановка, наред със специализираните сили и средства, както и на тези на Единната спасителна система”. С тези думи започна 50-минутното семинарно занятие г-н Бурджиев. По време на него той подчерта изключително важното значение на координацията между областния управител, кметовете и институциите от областта по време на бедствие, както и необходимостта от сътрудничество с губернаторите и кметове от съседни области. Той даде пример с няколко критични ситуации по време на тежката зимна обстановка. Първият беше свързан с необходимостта от настаняването на 53-ма болни на хемодиализа в русенската болница. Той подчерта, че по негова молба част от пациентите, които са били по-близо до Разградска област са били настанени в местната болница. Вторият случай е свързан с оказаната подкрепа с тежка техника и служители на ОУ ПБЗНРусе за извозването на родилка от силистренско до болницата в Тутракан.

          Един от зададените към г-н Бурджиев от кметовете на столични райони въпрос беше как да се определи къде да бъдат вложени средства с цел  превенция от бедствия и аварии. Губернаторът поясни, че има национална практика на прогнозирането и на определянето и управлението на риска от възникването на природни и предизвикани от човека бедствия. Той припомни, че с негово участие през последните няколко години е била разработена Национална програма за превенция на риска и изрази съжаление, че не са били отделени достатъчно средства за научната част на програмата. Г-н Бурджиев подчерта, че 1 лев инвестиран в превенция има възвръщаемост 8 до 10 пъти по-висока от инвестицията. Областният управител допълни, че това къде да се инвестира с цел превенция на риска е въпрос на задълбочени научни изследвания.

          На въпрос, свързан с координацията между областния управител и кметовете на общините по време на тежката зимна обстановка, г-н Бурджиев отговори че още на първата си среща с кметовете на общините от областта той е поставил въпроса за подготовката им за справяне с екстремалната зимна обстановка – имат ли сключени договори с почистващи фирми, обезпечени ли са социалните заведения с горива и резервно захранване, налични и актуални ли са списъците с хронично болни хора и др. Губернаторът обясни, че планове за действие при екстремални условия са живи организми, които се актуализират перманентно. Областният управител обясни, че е много важно, когато е необходимо да се въвежда в действие частта им за снегонавяване и обледяване. Той допълни, че това в последствие ще бъде основание за кандидатстване пред  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за възстановяване на направените разходи.

          Г-н Бурджиев сподели още, че с негова заповед е била сформирана Работна група, която е имала за задача да установи кои земеделски кооперации разполагат с подходяща техника за снегопочистване, която би могла да се включи в процеса при необходимост, както и се случи в последствие.

          Областният управител води лекции във Военната академия от септември 2009 г. по теми, свързани с радиационната и химическа защита.Това е първата лекция на Стефко Бурджиев като доктор в професионално направление „Национална сигурност” в областта на радиационната защита.

          Следващото семинарно занятие, което ще бъде водено от г-н Бурджиев се очаква да бъде на 29 март. На него ще присъстват останалите 12 кмета на столични райони и кметът на София Йорданка Фандъкова.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design