Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ ПОЛУЧАВА ДВА ПЪТИ ДНЕВНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВОТО НА ВОДОЕМИТЕ И РЕКИТЕ В РЕГИОНА, ЦЕЛТА Е ПРЕВЕНЦИЯ НА НАВОДНЕНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ПРОЛЕТНОТО ПЪЛНОВОДИЕ

сряда 29 април 2020

Областният управител Галин Григоров разпореди на дежурните към Областния съвет по сигурност и управление при кризи да му предоставят два пъти дневно информация относно нивото на водоемите и реките в региона. Мярката е изцяло превантивна, като нейното въвеждане е продиктувано от очакваните валежи през следващите няколко дни, а също и поради факта, че се намираме в сезона на т.нар. пролетно пълноводие, по-известно като „черешови води“.

До момента областният управител получаваше такава информация ежедневно. Целта е на база предоставените данни и изготвените прогнози да се предприемат максимално адекватни и навременни мерки при евентуално повишаване риска от преливане на някои от водоемите или реките в Русенско.

Важно е да се отбележи, че от последната извършена проверка става ясно, че язовирите на територията на областта са в добро техническо състояние и не застрашават населени места или обработваеми площи. Няма и изграждане на незаконни строежи и съоръжения в обхвата на хидротехническите обекти, които да затрудняват по някакъв начин нормалната им експлоатация. Припомняме, че в Русенско общият брой на язовирите е 14 като 11 от тях са общинска собственост, два („Баниска“ и „Бойка“) се притежават от „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав, а един е предоставен за частно ползване – става дума за язовир „Каран Върбовка“. Що се касае до речните корита то на някои места дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност. Обсъждат се дейности за възстановяване и обезпечаване проводимостта на реките, което ще ограничи и минимизира негативното въздействие на водите.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design