Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областният съвет за развитие на Област Русе заседава утре

вторник 28 юни 2011

 

               Утре, 29 юни /сряда/ от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област Русе. То ще протече при следния дневен ред:

 

1

. .Откриване

Пламен Стоилов

Областен управител на Област Русе

2

.Оценка нанапредъка през 2010 година по изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Русе (АДИОСР) 2010-2013 година.

Пенка Попова

Началник на отдел „Регионално развитие”

3

 .Информация за изпълнението на Общинските планове за развитие в Област Русе през 2010г.

Диляна Кирова

Държавен експерт в отдел „Регионално развитие”

 

4.Изпълнени и стартирали проекти през 2010 година на територията на Област Русе по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Тамара Кулева

н-к отдел „Северен централен район” към Главна дирекция

„Програмиране на регионалното развитие” на МРРБ

 

5.Изпълнени и стартирали проекти през 2010 година на територията на Област Русе по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Деница Тихолова

Началник сектор Русе на Изпълнителна агенция за подпомагане

на малките и средните предприятия

 

6. Изпълнени и стартирали проекти през 2010 година на територията на Област Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Катя Петрова

Главен експерт – Регионален координатор на АСП за Област Русе по ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

7. Обобщена справка за дейността на постоянно действащите областни комисии и съвети към Областния съвет за развитие през първото шестмесечие на 2011 г.

Елица Петкова

  Главен експерт в отдел „Регионално развитие”

 

8. Актуални въпроси

Членовете на Областния съвет за развитие

 

9.Закриване

Пламен Стоилов

Областен управител на Област Русе

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design