Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания отчете дейността си за 2012 година

вторник 19 февруари 2013

Днес в Зала 1 на Областна администрацияРусе под председателството на заместник областният управител Веско Маринов се проведе заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хора с увреждания(ООССВХУ).

В рамките на заседанието беше отчетена дейността на проекта „Фестивал светът е за всички – 2012г.“, който бе осъществен в партньорство с много Сдружения на хора с увреждания, Областна администрацияРусе, Общински младежки дом и Областния съвет за социално включване на хората с увреждания, с финансовата подкрепа на община Русе.

През изминалата година във фестивала участие взимат 160 човека с различни видове увреждания и от различни възрастови групи, а провеждането му се осъществява в 2 части. В първата част на обособени щандове е наредена изложба, където са показани картини, гоблени, пана, стихосбирки и пр. предмети, ръчно изработени от членовете на 18 сдружения. Във втората част ООССВХУ организира концерт, в който представители на 23 сдружения на хора с увреждания показват вокални, поетични и инструментални умения.

С успешното провеждане на фестивала се постигна общата цел заложена в проекта, а именно възможността хората да разгърнат своя потенциал, нарастване на социалния капитал на обществото чрез интеграция на хората с увреждания, промяна на общественото възприятие, преодоляване на социалната изолация, както и мотивация на хората с увреждания за активно и пълноценното им включване в обществения живот. В тази връзка на днешното заседание членовете на ООССВХУ дадоха много добра оценка на фестивала „Светът е за всички – 2012г.“

Във връзка с представения отчет много от членовете на областния обществен съвет се включиха с много и различни предложения. Те единодушно се обединиха около идеята за ежегодното провеждане на фестивала, както и  за популяризирането и превръщането му в трансграничен.

В края на срещата, след множество дискусии участниците в ООССВХУ взеха решение през настоящата година да бъдат организирани поне 3 събития през май, юни и декември във връзка с разширяване формите и възможностите за превенция на социалното изключване.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design