Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение заседава днес

четвъртък 15 март 2012

Областният съвет за прозрачност и гражданско наблюдение ще заседава днес / 15 март/ от 10.00 часа  в Зала 1 на областната администрация. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане на инициатива „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси” на територията на област Русе.
  2.  Обсъждане на Методологияза извършване на мониторинг на публичната услуга „Почистване на улици и обществени места и сметоизвозване” в област Русе/„Поддържане на уличната мрежа” в област Русе/ „Поддръжка на зелените площи” в област Русе
  3.  Избор на публична услуга, за която ще бъде проведен мониторинг
  4.  Обсъждане на въпросник за извършване на гражданския мониторинг

 1.4 План-график за провеждане на мониторинг на избраната публична услуга

Докладва: Пенка Попованачалник отдел РР към ДАКРРДС

  1. Разни

Докладват: членовете на съвета

  

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design