Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията заседава в понеделник

сряда 29 февруари 2012

 

На 5 март /понеделник/ от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрацияРусе ще започне заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. То ще протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правилазаорганизацията и дейносттанаОбластен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията- Русе

2. Обсъждане и приемане на Харта против корупцията

3. Разглеждане и приемане на Процедура за разглеждане на постъпили сигнали

4. Приемане на план за действие за 2012г

5. Разни.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design