Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА И НАЧЕРТА ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА НАСТОЯЩАТА

сряда 04 март 2020

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев беше сред официалните гости на отчетното общо събрание на Областната организация на Българския червен кръст. В обръщението си към присъстващите той заяви:

„Бих искал да изразя уважението, което всички ние Ви дължим, заради доброволческата мисия, която изпълнявате! Това, което Вие правите, не може да бъде сравнявано с нищо друго! Почти всичко, което ние правим в живота си е свързано с някакви задължения, а Вашата дейност е плод на личен избор, който е наложен единствено от разбирането, че хората имат нужда от Вас! Дълбоко уважение и поклон за всичко, което правите! Правете това, което зависи от Вас и смятате, че е правилно! Преди всичко работете с душа!“. Заместник областният управител връчи и поздравителен адрес от името на областния управител Галин Григоров на председателя на Областния съвет на местната структура проф. д-р Тодорка Стефанова.

Присъстващите бяха запознати в детайли с плана за работа на хуманитарната организация през настоящата година, както и с отчета за извършеното през 2019-та година. От представената информация стана ясно, че сред очакваните резултати през настоящата година са структурите на БЧК по места да затвърдят ролята си като водеща хуманитарна организация, предоставяща адекватни социални услуги в полза на най – уязвимите, според конкретните им нужди и потребности, както и да се продължи процеса на приобщаване на нови хора в трудоспособна възраст, като доброволци на организацията. Специално внимание ще бъде отделено на подобряването и разнообразяването на качеството на социалните дейности като по този начин се цели подобряване живота на уязвимите хора. Ще се търсят и възможности за финансиране на услуги от общинския бюджет за осъществяване на делегирани дейности. Приоритет в работата ще бъде провеждането на обучения на доброволците за действия при бедствия и кризисни ситуации. Разходната част на проектобюджета за 2020-та година възлиза на малко повече от 549 000 лв.

Отбелязано беше още, че Българският червен кръст е в готовност да се намеси в ситуация на криза, предизвикана от евентуална бежанска вълна.

Събитието, което се проведе днес в зала „Европа“ на Доходното здание, беше открито с музикален поздрав от Теодор Димитров и Кристиян Ангелов, които изпълниха „Размишление“ от Жул Масне и етюд за пиано от Шопен. Веднага след това Симона Русанова изпълни стихотворението „Възпоменанието на Батак“.

Сред присъстващите на събранието бяха множество представители на държавната и местна власт, както и заместник-председателят на Националния съвет на БЧК Стойчо Стойчев, а също и председателят на Българския младежки червен кръст Станимир Бояджиев.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design