Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт заседава утре

понеделник 20 юни 2011

 

Заседания на Областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт ще започне утре /21 юни/ в 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе. Пет са точките, предвидени в дневния ред:

  1. Оценка за напредъка по изпълнение на ремонта и рехабилитацията на пътищата в Област Русе през 2010 г.

         Докладва: Представител на Областна администрация - Русе

       2.Актуални проблеми, свързани с опазване на околната среда и водите на територията на Област Русе. Предприети мерки, добри практики и предстоящи действия за разрешаването им.

         Докладва: РИОСВ - Русе

         3.Подобряване състоянието на инфраструктурата и условията за корабоплаване по вътрешните водни пътища.

         Докладва : ИАППД – Русе

        4.Етапна оценка на изпълнението на Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и мерките за достигане на утвърдените норми по показател „Фини прахови частици”.

         Докладват: Община Русе

        5.Разни

         Докладват: Членове на комисията и поканени да участват в работата и.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design