Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Областна администрация – Русе работи по Проект „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех”

четвъртък 24 февруари 2011

 

Областна администрация – Русе, в партньорство с Окръжен съвет – Гюргево и Русенския университет „Ангел Кънчев” работи по проект „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех” (MIS CODE 2). Той е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г. и е с продължителност 18 месеца.

Основните цели на проекта са:

  • Да съхрани живота и здравето на пътуващите по международния път Е-85;
  • Да оптимизира и осъществи контрол на движението на международния трафик и на превозите;
  • Да осигури информираност на водачите на МПС за пътната обстановка;
  • Да осигури безопасност на движението и ефективно управление на транспорта в пътния участък Бяла – Русе – Гюргево – Адунаци Копачени.

 

Като основни дейности по проекта се очертават:

 

  • Създаване на дигитална карта на Област Русе и окръг Гюргево с база данни за всички пътища (републикански, общински, местни);
  • Създаване на административно-информационна система за визуализация и наблюдение на пътния трафик по направлението Букурещ – Гюргево – Русе – Бяла;
  • Информационна система за анализ на данните от контролните точки в пътния участък Бяла – Русе – Гюргево – Адунаци Копачени;
  • Създаване на информационна система за извеждане на обобщена информация за състоянието на пътната обстановка.

В рамките на проекта, под координацията на Областна администрация – Русе, ще бъде осъществено общо проучване за пътната и комуникационната мрежа от трансграничния регион Гюргево – Русе, включващо два основни компонента:

  • Инфраструктурен анализ относно интегрираната информационна система за управлението на трафик контрола;
  • Анализ на потенциалните характеристики на отделните елементи на системата.

Общата финансова стойност е 1 444 203,60 евро, като финансирането се осигурява от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - 84%; Съфинансиране от Държавния бюджет - 13% и 3% Собствено участие на бенефициента.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design