Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

НЯМА ОПАСНОСТ ОТ ВОДНА КРИЗА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

четвъртък 27 февруари 2020

Няма опасност от водна криза на територията на областта. Всички използвани водоизточници в региона са в добро състояния. Това стана ясно от провелото се днес редовно заседание на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което беше водено лично от областния управител Галин Григоров.

Общият наличен воден ресурс възлиза на малко над 9500 л/сек., като използваният през изминалата 2019-та година е 584 л/сек. Изводите от количествения анализ и ежемесечните измервания показват, че използваният воден дебит варира между 32% и 62% от разрешеното количество, като за изминалата година числото е 41%.

По време на заседанието бяха обсъдени и допълнителни въпроси, свързани с водовземането, санитарно-охранителните зони, качеството на питейната вода, наличие на основен и резервен водоизотчник, мерки за намаляване употребата на нитрати и препарати за растителна защита в земеделието, опазване от изсичане на горските масиви във вододайните зони, както и управлението на отпадъчните води. Разискването на тези въпроси беше и в изпълнение на изпратено писмо от министъра на околната среда и водите Емил Димитров до министъра на регионалното развитие и благоустройството, а също и до всички областни управители.

Приети бяха и проекта на бюджет на Асоциацията за настоящата 2020-та година, както и отчетите за дейността и изпълнението на бюджета й за изминалата 2019-та година. През тази година ВиК асоциацията ще разполага с 5000 лева повече, което се дължи на увеличена вноска от страна на държавата.

Сред присъстващите бяха още заместник областният управител Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията Пламен Спасов, представители на общините от региона, както и управителят на „ВиК“ ООД – Русе Сава Савов.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design