Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

НОВОСТИТЕ В СВЕТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА КОНФЕРЕНЦИЯ В РУСЕ

четвъртък 27 юни 2019

Експерти от Областна администрация Русе участваха в конференция, посветена на иновациите в дигиталния свят.

По време на форума бяха разисквани предимствата на използването на облачни услуги, както и системите за анализ, планиране, изпълнение и контрол на цялостния процес в дадено предприятие, по-известни като ERP системи.

Представена беше и дигиталната обучителна платформа “DiTEM”, която е разработена от международен консорциум с участието на Русенската Търговско-Индустриална Камара и Бизнес иновационен център „Иннобридж“. Целта на платформата е да предостави безплатно и достъпно обучение на служители и собственици на малки компании, които са решили да направят първи стъпки към дигитална трансформация на своя бизнес. Обучението се състои от 6 модула, които включват E-лидерство, киберсигурност, обработка на големи данни, а също и използване на облачни услуги, мобилни решения и социални медии.

Не по-малко внимание беше отделено на проведена анкета в 6 европейски държави сред 224 малки и микро-предприятия. Данните сочат, че 56% от анкетираните фирми имат дигитална стратегия под една или друга форма и съответно имат планове за още по-интензивно използване на онлайн технологиите, а повече от 60% от попадналите в извадката микро-предприятия продават онлайн. Съответно най-често използваните облачни решения от тези компании са съхраняване на файлове, работа в сътрудничество и отдалечена работа.

Друго проучване сочи, че концепцията за Интернет на нещата също навлиза изключително бързо сред фирмите, тъй като вече около 60% от световните производители използват информация от отдалечени устройства. По данни на Business Insider до края на 2020 г. се очаква в световен мащаб да бъдат инвестирани около 70 милиарда долара в приложения, осигуряващи връзка между различни устройства, а според анализите на CSG 94% от бизнесите, инвестирали в подобен вид технологии вече са успели да си възвърнат инвестициите.

Събитието, което се проведе вчера вечерта, беше под надслов „Индустрия 4.0: Работещи решения за бизнеса“ и беше организирано от Русенската Търговско-Индустриална Камара и Бизнес иновационен център „Иннобридж“, а сред лекторите бяха Камен Кръстев, съосновател и съдружник в Сивико ООД, Атанас Атанасов, работил във фирми като WAGO, EOH и Енерго Про, Венелин Молнар, IT специалист и дизайнер с над 25-годишен опит, както и Емил Парашкевов, реализирал множество успешни софтуерни проекти за фирми от страната и чужбина.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design