Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

НЕ СЕ ОЧАКВАТ ПРОМЕНИ В РАЙОНИРАНЕТО И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

петък 28 юни 2019

Промени в районирането през следващия програмен период, т.е. 2021 – 2027 г., не се очакват. Това стана ясно днес по време на заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, което беше водено от областния управител на област Русе Галин Григоров.

Промени обаче ще има в правилника за функциониране на Регионалните съвети, като очакванията са това да се случи до края на тази година. По този начин се цели разширяване правомощията на Регионалните съвети за развитие на съответните райони и то най-вече в сферата на предлагане на интегрирани проекти, което означава по-голямо съобразяване с предимствата и възможностите на целия регион.

Като извод от заседанието беше посочено, че общият напредък се характеризира с растеж, но с бавни темпове, със задълбочаващи се демографски проблеми и вътрешнорегионални и междурегионални различия.

В тази връзка е необходимо предприемане на ефективни действия за преодоляване на вътрешнорегионалните различия по отношение на социалната, техническата инфраструктурата и развитието на човешкия потенциал, използвайки конкурентните предимства на района.

В заседанието взеха участие представители на министерства, заместник областните управители на Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра съответно Свилен Иванов, Детелина Борисова, Мария Пенева, Евгени Драганов и Илиян Великов, както и представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design