Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

НА 5-ТИ АВГУСТ ПРЕДСТОИ ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

вторник 03 август 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

         В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме следното:

На 05.08.2021 г. след 21:00 часа ще се проведе третиране срещу комари с наземна техника на площи с препарат „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ на територията на гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово и с. Бръшлен

За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор „САНСИ“ООД, гр. Русе.
Отговорник по пръскането е лицето Георги Георгиев – 0888080879.
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design