Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ЗА 22 ЮНИ 2021 ГОДИНА Е ОТЛОЖЕНО ТРЕТИРАНЕТО СРЕЩУ КОМАРИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

петък 18 юни 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме за следното:

  • Поради лошите метеорологични условия дезинсекционното мероприятие – третиране срещу комари с препарат „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ в с. Голямо Враново, с. Малко Враново, с. Стамболово, с. Кошарна и с. Черешово, предвидено да се извърши на 15.06.2021 г., се отлага.
  • В изброените населени места третирането ще се извърши на 22.06.2021 г. (вторник) след 20:00 часа.
  • Препаратът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара биоцидни препарати, съобразен е с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
  • За изпълнител на пръскането е определен с договор „САНСИ“ ООД, гр. Русе.
  • За организиране и изпълнение на третирането отговаря лицето: Георги Георгиев – 0888/ 080 879
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design