Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

НА 21 МАЙ 2021 ГОДИНА ПРЕДСТОИ ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

сряда 19 май 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме следното:

На 21.05.2021 г. след 20:00 часа ще се проведе третиране срещу комари с наземна техника на площи с препарат „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ на територията на Община Сливо поле, както следва:

  • с. Бабово – 1230 дка;
  • с. Бръшлен – 1200 дка;
  • с. Ряхово – 2900 дка;
  • гр. Сливо поле – 2860 дка;

 

За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор „САНСИ“ООД, гр. Русе. Отговорник по пръскането е лицето Георги Георгиев – 0888080879.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design