Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Министър Тотю Младенов се срещна с ръководителите на териториалните звена в Русе, подчинени на социалното министерство

сряда 20 април 2011

 

Социалният министър Тотю Младенов събра на работна среща днес в Русе ръководителите на всички териториални звена, подчинени на ресорното министерство. На разговора присъстваха и народният представител от 19-ти МИР и зам. - председател на Парламентарната комисия по социална политика Светлана Ангелова и зам.обл.управител Иван Григоров.

         По време на срещата министър Младенов очерта основните приоритети на социалното министерство. На първо място той посочи стартиралите вече преговори в комисията към Тристранния съвет за цените, доходите и жизненото равнище. Той заяви, че в момента се обсъждат няколко възможности за компенсиране на доходите на база на инфлацията. Като една от тях той посочи изработването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, евентуален ръст на минималната работна заплата от средата на настоящата година,  договаряне на препоръчителен индекс за определяне на работните заплати в частния сектор между работодателите и синдикатите и след това договаряне чрез браншовите договори на ниво предприятие, както и няколко важни промени в Кодекса на труда. В тази връзка, министър Младенов свиква по спешност на 26 април социалните партньори на една неформална среща. Тази година изтича четиригодишният период, през който национално представителните организации на работодателите и на работниците имаха представителност, но се е наложило да се променят някои критерии, най-вече за работодателските организации, които трябва да минат с поправки в Кодекса на труда и съответната нормативна уредба. Друга тема, която ще бъде коментирана на тази среща е регламентиране на работата на агенциите по временна заетост и регламентирането на дистанционната работа по Кодекса на труда.

         Друг приоритет в работата на социалното министерство е Оперативната програма „Човешки ресурси” и по-конкретно всички мерки, които касаят заетостта и квалификацията на работната ръка. Министър Младенов подчерта, че е от огромно значение разяснителната кампания сред работодателите за отворените вече мерки по оперативните програми и какви са ползите на работодателите от тях.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design