Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

МЕРКИТЕ ЗА СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ БЯХА РАЗГЛЕДАНИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

сряда 24 април 2019

Председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова представи дейността и функциите на новосъздадената институция.

Също така тя посочи, че намаляването броя на загиналите с 50%, както и с 20% броя на ранените спрямо 2010 г. е сред ключовите цели за 2020 г.

Сред посочените недостатъци на досегашния модел са риска от препокриване или липса на регулация, не достатъчно високата ангажираност на гражданското общество, както и липсата на системен анализ, наблюдение и съответно финансов ресурс, които на практика са в основата на ненавременните превантивни мерки за намаляване на пътнотранспортни произшествия. Именно затова е необходимо повишаване нивото на отчетност, прозрачност, сътрудничество и координация – принципи на работа, които са залегнали и в основата на дейността на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Резултатите, които се очакват от работата на новосъздадената агенция са подобряване координацията между институциите, ангажирането на неправителствения сектор с разнообразни инициативи, свързани с намаляването на пътнотранспортния травматизъм, както и осигуряването на мониторинг и контрол на резултатите от прилагането на политиката за пътна безопасност. Така се очаква да се постигне цялостно подобряване на пътната безопасност в страната и намаляването на броя на загиналите и ранените при катастрофи.

Сред основните приоритети на Държавната агенция по пътна безопасност ще бъдат изготвяне на цялостен системен анализ, систематизиране дейността на областните и общински комисии по проблемите на безопасността на движението по пътищата, засилване ефективността на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата, както и подготовка на нова стратегия за периода 2021 – 2030 г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design