Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЩЕ ТЪРСИ ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА В РУСЕ

четвъртък 19 септември 2019

Областният управител Галин Григоров заедно със своя заместник Валентин Колев проведе среща с директорите на Регионалната инспекция по околната среда и водите инж. Любомир Атанасов и Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова.

Срещата беше организирана по инициатива на Галин Григоров поради зачестилите сигнали на граждани от Русе за замърсяване на въздуха, неприятни миризми, както и данни за завишаване нивата на фините прахови частици на територията на града.

В тази връзка се взе единодушно решение за сформиране на междуведомствена работна група с участието на експерти и от Областната управа, която да провери и да излезе със становище по проблема. Специално внимание ще бъде отделено на заводите и химическите производители, като проверките ще включват както ревизия на самите обекти, така и проверка на документите по отношение на разрешените мощности, капацитета на производството, а също и всички видове разрешителни.

Очакванията са резултатите от проверките да станат ясни до края на месец септември.

При необходимост ще бъде сезирана и прокуратурата, а при установяването на вредни емисии във въздуха от конкретни предприятия, то те ще бъдат задължени да преведат в законово състояние пречиствателните си съоръжения. В противен случай може да се стигне и до спиране на съответните производства.

По време на днешната среща, на която участва и представител на Дирекция „Инспекция по труда – Русе“, беше обсъдена и възможността за снабдяване със специални газ анализатори, които да са в състояние да отчитат повече замърсители. При набавянето на такива уреди, то те ще бъдат свързани с табла, разположени на видни места в града, така че всеки да може да следи в реално време качеството на въздуха.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design