Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

МЕЖДИННА ОЦЕНКА И ПРОЕКТЪТ НА АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ 2017-2020 Г.

петък 02 юни 2017

В изпълнение на чл.33 ал.1 от Закона за регионалното развитие е извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 към 31.12.2016 г.

С цел осигуряване на информация и публичност, Докладът относно резултатите от извършената междинна оценка и проектът на Актуализиран документ за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г. са публикувани ТУК.

Коментари и бележки по така изготвените документи могат да бъдат изпращани на електронен адрес: governor@ruse.bg  в срок до 16.06.2017 г.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design