Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

МЕДИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА РАЙОННИЯ СЪД БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ПО ВРЕМЕ НА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

вторник 14 януари 2020

Експерти от Областната управа участваха в кръгла маса, посветена на оптимизиране дейността на русенския Районен съд. Целта е по този начин да се постигне повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и съответно техния контрол върху работата на институцията.

Акцент беше поставен и върху методите за повишаване на информираността на широката общественост относно реформата в съдебната система и респективно подобряване имиджа на Районния съд на местно ниво.

Специално внимание беше отделено на представянето на проучени добри европейски практики за ефективна работа на съдебната система.

Присъстващите бяха запознати и в детайли с изготвената медийна стратегия на Районния съд, като фокусът при нея е поставен както върху вътрешната, така и върху външната комуникация. Затова ще се работи в посока за подобряване на вътрешния обмен на информация, както и използването на богат асортимент от разнообразни комуникационни инструменти като бюлетини, интервюта, писмени изявления, а също и провеждане на „Дни на отворените врати“, както и използването на анкетни карти за обратна връзка.

Днешното събитие е част от предвидените дейности по проект „Съдебната реформа под лупа“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент е Сдружение „Център „Динамика“ – Русе, а партньори са Клуб „Отворено общество – Русе и Районния съд.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design