Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Координационни механизми

Регионален координационен съвет за първична профилактика на рака на маточната шийка

Информация РЗИ

Презентация за РКШ разработена от д-р Хубчев

Протокол от 14.02.2014г.

Протокол от 30.09.2014г.

Протокол от 30.10.2014г.

Протокол № 1 от 19.02.2015 г.

Протокол № 2 от 29.07.2015 г.

Протокол № 3 от 18.09.2015 г.

Протокол №1 от 12.02.2016 г.

Протокол №2 от 14.12.2016 г.

 

Областен координационен съвет по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г.

Протокол №1 от 10.12.2014 г.

 
 

 

Областен координационен механизъм по деинституционализация

Проект "ПОСОКА: Семейство" - юли 2012г.

Проект "ПОСОКА: Семейство" - октомври 2012г.

Проект "ПОСОКА: Семейство" - ноември 2012г.

Проект "ПОСОКА: Семейство" - януари 2013г.

Проект "ПОСОКА: Семейство" - юни 2013г.

Проект "ПОСОКА: Семейство" - март 2014г.

Проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" - август 2012г.

Проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионалноравнище" - ноември 2013г.

Заповед за утвърждаване от 03.09.2012г.

Областен координационен механизъм по деинституционализация

Проект "Детство за всички" - януари 2013г.

Проект "Детство за всички" - март 2013г.

Проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години” - септември 2012г.

Протокол от проведена работна среща на 24.04.2014 г., каб. 403 б на Областна администрация – Русе в изпълнение на взето решение с Протокол №1/19.03.2014 г. от кръгла маса

Протокол №1/27.05.2014г. от заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация

Протокол от 21.05.2014г. от работно посещение на г-жа Наталия Михайлова - член на изследователския екип към Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, при г-жа Айлян Карамехмедова - заместник областен управител на област Русе.

 

Информация за напредака на дейностите по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" за периода януари-юли 2014г.

Доклад от заключителна пресконференция по Проект „Социална интеграция без граници” с бенефициент сдружение „Център Динамика“ град Русе

Доклад от конференция на тема „Истинските измерения на една подкрепа” гр. София

Доклад от участие в работна среща на доставчиците на социални услуги от Община Русе с Фреди Уулс

Информация за „Кризисен център” за деца и лица, пострадали от насилие в Община Русе

Доклад от участие в информационна конференция по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, осъществяван от Агенция за социално подпомагане (АСП)

Материали от участие в семинар по проект 'ПОСОКА: семейство', провело се на 23.10.2014г.

Информация за организирано от Сдружение „Дете и пространство” мероприятие на 27.10.2014 г. в Зала 1 на Областна администрация – Русе

Протокол №2/25.11.2014 г. от заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3

 

 
 
 
 
 
 
 
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design