Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Консултации за Южен Поток в Русе

понеделник 05 март 2012

 

Консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, относно изработване на Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за цялостното инвестиционно намерение на възложителя за „Изграждане на газопровод Южен поток” се проведоха днес в Русе. На тях присъстваха областният управител Стефко Бурджиев, неговите заместници Веско Маринов и  Петър Даскалов, директорът на РИОСВ инж. Лилия Атанасова, експерти от областната администрация и екоинспекцията и медии.

          Проектът „Южен поток” беше представен от Цветен Боев – гл.специалист проекти в „Южен Поток България” АД.

          Цели на проекта „Южен поток“:

•      Диверсификация на транспортните маршрути за доставка на природен газ;

•      Увеличаване на сигурността на доставките на газ за Европа;

•      Развитие на конкурентни енергийни пазари при опазване на околната среда

Газопроводът ще преминава през 11 области, 38 общини и 220 землища на територията на страната. Планирано е газопроводът да се състои от четири линии, всяка с капацитет от по 15.57 млрд. куб. м годишно, като засега въвеждането в експлоатация на първата тръба е планирано за декември 2015 г., а пълния капацитет на газопровода се очаква да бъде достигнат през 2018 г., когато количествата трябва да достигнат 63 млрд. куб.м./год. Очакванията са проект „Южен поток“ да осигури на България приходи от транзитни такси между 200 и 400 млн. евро годишно.

Основни фази на проекта:

vОценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

vРазработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за определяне на точното местоположение

vТехническо проектиране на параметрите на газопровода

vСтроителство на газопровода и съоръжения

vЕксплоатация

 

Положителни ефекти от реализацията на проекта:

üУвеличаване на енергийната сигурност на България

üПодобряване на енергийната инфраструктура в страната

üСоциален ефект, чрез създаване на нови работни места

üПозитивно влияние върху околната среда, чрез намаляване на вредните парникови емисии, във връзка с предоставените възможности за разширено използване на природен газ

Икономически ефект от транзит за Европа, през територията на страната

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design