Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ В РУСЕ ЩЕ МОГАТ ДА ИЗБИРАТ МЕЖДУ 33 ПРОФЕСИОНАЛНИ И 22 ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ

четвъртък 13 февруари 2020

Общият брой на учениците, които ще завършат основно образование на територията на областта през настоящата учебна година е 1625, като те ще могат да избират между 13 професионални и 13 профилирани гимназии, както и едно обединено училище, функциониращо на територията на община Борово. Това стана ясно от проведеното днес в Областна администрация Русе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, което беше водено от заместник областния управител Валентин Колев, който е и неин председател.

Фокусът на срещата беше поставен върху обсъждането и съгласуването на обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в региона.

По време на заседанието стана ясно, че приемът за Русе се предвижда да се осъществи в 55 паралелки, от които 22 за профилирано обучение и 33 за професионално. Така планираните паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе и са съобразени с изискването за увеличаване на дела на учениците, които се обучават в професионални училища и професионални паралелки.

За областта общият брой на паралелките е 64, като тенденцията при тях е същата, което означава, че 39 ще са професионални, а 25 профилирани.

Необходимо е да се отбележи, че пет нови професии и специалности са включени в предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година. Техният общ капацитет е 104 ученици. Новите специалности са „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“, която ще се предлага от Професионалната гимназия по селско стопанство в Русе и обучението ще бъде в една паралелка; „Трайни насаждения“, като обучението ще се извършва от Професионалната гимназия по селско стопанство в Две могили в половин паралелка; „Локомотиви и вагони“ също в половин паралелка в Професионалната гимназия по транспорт; „Електрически превозни средства“ в една паралелка в Професионалната гимназия по механотехника, както и „Измервателна и организационна техника“ отново в цяла паралелка, но в Професионалната гимназия по промишлени технологии. В предложението за план-прием е включен и нов профил, а именно икономическо развитие, като обучението по него ще бъде за 26 ученици и то ще се осъществява в СУ „Васил Левски“.

Разгледана беше и възможност за популяризиране сред учениците на поне част от новите специалности и това какви възможности предлагат след завършването им. В тази връзка беше изказана благодарност на кмета на община Две могили Божидар Борисов, който предприема всички необходими дейности за създаването на полигон към местната Професионална гимназия по селско стопанство и съответно общежитие за бъдещите средношколци.

По време на заседанието бяха обсъдени и защитените специалности, както и тези с очакван недостиг, а също и провеждането на дуална форма на обучение.

Що се касае до приема в 5-ти клас в МГ „Баба Тонка“ учениците след 4-ти клас ще могат да кандидатстват отново в две паралелки.

В края на заседанието заместник областният управител Валентин Колев заяви, че предложеният план-прием е в резултат на проведения диалог между всички страни и в него са отчетени реалните възможности за формиране на паралелки, както и изискванията на закона за защитени специалности, такива с очакван недостиг и специалности в дуална форма на обучение.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design