Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ“ БЕШЕ ОБЕКТ НА ДИСКУСИИ В ОБЛАСТНАТА УПРАВА

вторник 14 май 2019

Експерти от Областна администрация Русе участваха в дискусия, посветена на процесите при изработването на актуализиран план за управление на Природен парк „Русенски Лом“.

По време на срещата присъстващите се запознаха с визията и целите на организацията.

Внимание беше обърнато на това, че природният парк допринася за опазване на околната среда, за подобряване  живота на местните хора и за увеличаване на възможностите за работа, както и за съхраняване на природните красоти и културното наследство.

Също така сред предимствата, свързани с реализирането на дългосрочната цел са използването на възобновяема енергия, практикуването на устойчиво земеделие, което на практика води до полагане на грижи за доброто здраве на хората и подкрепа на местните общности.

Що се касае до разработването на интегрирания план, то аудиторията беше детайлно запозната с процеса на планиране и управление, прилаган от Природен парк „Русенски Лом“. Акцент беше поставен върху това, че в контекста на защитените територии планът за управление е средство за защита и подчертаване на специфичното значение на защитената зона, а също и опазване на биоразнообразието.

В заключение беше посочено, че природният парк е една изключителна даденост за успешното развиване на еко-туризма, като част от икономическото и социално развитие на региона.

В срещата, която се проведе днес в зала „Панорама“ на Областна администрация Русе се включи и заместник-кметът по комунални дейности на Община Русе Наталия Кръстева.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design