Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ БЕШЕ ОБСЪДЕНО ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

петък 28 юни 2019

Напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 беше обсъден днес по време на заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район.

По време на заседанието беше посочено, че общият бюджет на Оперативната програма възлиза на 3,018 млрд.лв., като сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общо 587 на обща стойност 2,595 млрд. лв., което от своя страна се равнява на 86% от бюджета на програмата.

Към 31.05.2019 г. актуалните процедури са три, а именно „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020”, „Регионален туризъм“ процедура „Развитие на туристически атракции“, „Регионална пътна инфраструктура“ процедура „Регионални пътища“. През месец ноември тази година предстои да бъде обявена процедурата „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 3 “.

Що се касае до Северен централен район, то общо са сключени 79 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 285,35 млн. лв, от които 10 договора са с конкретни бенефициенти, а по 69 бенефициенти са общини.

По-детайлният поглед показва, че по първата приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са сключени 31 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 169,71 млн. лв. По втората приоритетна ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в  периферните райони“ броят на сключените договори е 9, а стойността им възлиза на 16,32 млн. лв. По приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са подписани 7 договора на обща стойност 27,5 млн лв. 16 договора за безвъзмездна финансова помощ са сключени по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с обща стойност над 13 млн. лева. По приоритетни оси 7 „Регионална пътна инфраструктура“ и 8 „Техническа помощ“ са подписани съответно 4 и 9 договора за безвъзмездна финансова помощ.

Срещата беше водена от областния управител Галин Григоров, а на нея присъстваха още областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, както и заместник областните управители на Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра съответно Свилен Иванов, Детелина Борисова, Мария Пенева, Евгени Драганов и Илиян Великов.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design