Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ БЕШЕ ДИСКУТИРАНО ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

петък 28 юни 2019

Напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 беше обсъден днес по време на заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район.

От представената информация стана ясно, че към 31 май 2019 г. са обявени 11 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор, 14 процедури за директно предоставяне на такава и                             7  бюджетни линии. Обявените процедури и финансовото споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България са на обща стойност  2,23 млрд. лева, което представлява 86.28 % от бюджета на Оперативната програма по иновации и конкурентоспособност. Общият брой на сключените договори е 2 131, включително и финансовото споразумение с посочения по-горе фонд, а общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,939 млрд. лева.

Към края на месец май в изпълнение са 656 договора за безвъзмездна финансова помощ, а броят на приключилите е 1 398.

Общият брой на подписаните договори с място на изпълнение Северен централен район по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 е 222, което е 10,42% от всички подписани по Оперативната програма. В изпълнение са 56 договора с бюджет от 64,1 млн. лв. Успешно приключили са 158 договора с извършени плащания по тях в размер на 86,8 млн. лв. Има и 8 прекратени договора.

Не по-малко внимание беше обърнато и на напредъка в изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“, като посочено беше, че и там се отчитат положителни резултати.

Предстои одобряването на нови процедури. Една от тях е „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“, като се очаква тя да бъде обявена през септември тази година с бюджет от 60 млн. евро, като минималният размер на помощта ще бъде 100 000 лева, а максималният ще се определя спрямо големината на формата – за микро и малки предприятия той ще е 500 000 лв., за средни – 750 000 лв., а за големи 1 000 000 лв.

През месец юли се очаква и стартирането на процедурата за създаване и развитие на Регионални иновационни центрове, като нейният бюджет ще бъде 59 129 187 евро. Минимален размер на помощта ще възлиза на 1 500 000 лв., а максималният на 7 000 000 лв.

В най-кратки срокове ще бъде обявена и процедура за развитие на иновационни клъстери, като общият и бюджет ще възлиза на 15,3  млн. евро. Съответно минималният размер на помощта ще бъде 200 000 лв., а максималният 1 500 000 лв.

Акцент ще бъде поставен и върху дигитализацията на малките и средни предприятия, като за целта ще се отпуснат 30 милиона евро. Предвидено е процедурата да бъде обявена през месец ноември тази година. Допустими кандидати ще бъдат микро, малки и средни предприятия. Минималният размер на помощ ще бъде 50 000 лева, а максималният 391 166 лв.

Срещата беше водена от областния управител Галин Григоров, а на нея присъстваха още областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, както и заместник областните управители на Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра съответно Свилен Иванов, Детелина Борисова, Мария Пенева, Евгени Драганов и Илиян Великов.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design