Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ БЕШЕ ОТЧЕТЕНО ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

петък 28 юни 2019

Напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“ беше отчетен днес по време на заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район.

Общият брой на сключените договори по Оперативната програма е 355, като 271 са в изпълнение, 29 са изтекли, 48 са приключили, а 7 са прекратени.

След като бяха разгледани постигнатите резултати по всяка една от приоритетните оси, то акцент беше поставен върху индикативната годишна работна програма за настоящата година. Специално внимание в нея е отделено на ефективността на съдебния контрол и уеднаквяването на практиката на съдилищата, въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт, разработване на Национална стратегия за околна среда и развитие ЕИС за НАТУРА 2000, провеждане на обучения за служителите в администрациите от страна на Института по публична администрация, развиване на капацитета за внедряване и прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите и др.

Срещата беше водена от областния управител Галин Григоров, а на нея присъстваха още областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, както и заместник областните управители на Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра съответно Свилен Иванов, Детелина Борисова, Мария Пенева, Евгени Драганов и Илиян Великов.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design