Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

сряда 18 март 2020

Ръководството на Областна администрация Русе призовава гражданите да се възползват от всички възможности за извършване на дистанционна комуникация, т.е. използване на телефон, факс и e-mail, както и електронно заявяване на услугите чрез портала www.egov.bg, въпреки че на този етап продължават да се извършват т.нар. административни услуги „на гише“.

Информираме Ви, че за водене на официална кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) с администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси може да използвате системата за сигурно електронно връчване на документи, която представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща (моментът на достъп до получен документ се удостоверява с електронен времеви печат, притежаващ юридическата стойност на обратна разписка). Системата е достъпна на адрес https://edelivery.egov.bg/ , може да се използва от физически и юридически лица като за целта е необходима регистрация, чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design